Obchodné podmienky

Základné zásady obchodovania na barter v našom bartrovom systéme od 01.01.2016

  1. Bartrový systém Bartershop je založený na princípe bartrového obchodu, to znamená na výmene tovaru (služby) za iný tovar (službu).
  2. Klient dodá do bartrového systému vlastný produkt a v jeho hodnote si môže z bartrového systému odobrať iný produkt.
  3. Každý obchod v systéme sa realizuje iba na 100% barter vrátane DPH.
  4. Každý obchod je overovaný prevádzkovateľom bartrového systému v záujme zabezpečenia ochrany klientov.
  5. Predávajúci vždy fakturuje tovar (službu) kupujúcemu.
  6. Za prevádzkovanie bartrového systému prináleží prevádzkovateľovi systému od každého klienta pri realizácii obchodu provízia vo výške 3%.
  7. Faktúru za sprostredkovanie prevádzkovateľ bartrového systému posiela vždy dvakrát mesačne.
  8. Klient môže Zmluvu o vstupe do bartrového systému kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu v prípade, ak má všetky svoje vzťahy s prevádzkovateľom bartrového systému a ostatnými klientmi bartrového systému vysporiadané.

 
Sme tu pre Vás denne k dispozícii, pripravení Vám s čímkoľvek poradiť. 
Všetky kontaktné údaje na našu spoločnosť nájdete v sekcii Kontakt.

 

 Obchodné podmienky od 1.1.2016

Partneri